Hoofdcategorie 3

Hoofdcategorie 3
Categorieën kunnen subcategorieën bevatten.

Voeg subcategorieën toe via het voorbeeld of de gegevensbladweergave in 'Inhoud/categorieën' van uw Beheer en maak ze zichtbaar.

Subcategorie 1

Subcategorie 1

Een product kan in meerdere categorieën voorkomen.